Vendor Management Service – effektiv leverandørstyring

 • Nem administration af leverandører og eksterne konsulenter
 • Konsolidering af indkøb, fakturering og kontrakter
 • Intet monopol - din IT-afdeling kan bibeholde samarbejde med specialiserede leverandører
 • Alle konsulenter dækket af ProData Consults professionelle ansvarsforsikring

Lavere omkostninger til administration

Med ProData Consults Vendor Management Service (VMS) tilbyder vi at administrere leverandører af IT-konsulenter, samtidig med at kunden beholder sin valgfrihed.

Det kan være ressourcekrævende og risikabelt at administrere mange leverandører og eksterne konsulenter, da de involverede parter ofte har vidt forskellige kontraktforhold, timeprissatser, forsikringsforhold m.m.

Derfor tilbyder ProData Consult en Vendor Management Service, der samler dele af eller hele administrationen af eksterne konsulenter, uanset om der er tale om løsgænger-konsulenter eller konsulenter fra forskellige konsulenthuse.

Fordele ved ProData Consults Vendor Management Service:

 • konsoliderede konsulentindkøbs-, fakturerings- og kontraktprocesser
 • effektiv risikoafdækning
 • lavere omkostninger til administration
 • nem håndtering af kontraktforlængelser, kontraktudløb og timepriser ved hjælp af ProData Consults gratis online konsulentadministrationsmodul
 • samlet overblik over samtlige udgiftsposter på konsulenter og konsulentydelser for hele virksomheden ved hjælp af ProData Consults gratis online konsulentadministrationsmodul
 • et meget konkurrencedygtigt administrationsgebyr grundet effektive IT-systemer
 • alle konsulenter er dækket af ProData Consults professionelle rådgiveransvarsforsikring
 • IT-afdelingen kan beholde sine foretrukne leverandører og/eller enkeltkonsulenter trods en konsolideret leverandørportefølje

Læs mere om administration af konsulenter og ProData Consults unikke administrationsmodul.

Læs mere om ProData Consults løbende konsulentevaluering og kvalitetssikring.