Fastansatte konsulenter: En vigtig strategisk brik

Et stærkt hold af fastansatte projekt- og testledere har vundet indpas i ProData Consult. De spiller en vigtig rolle for at holde konsulenthuset på forkant med kundernes behov og tilføjer samtidig indgående branchekendskab til udvalgte industrier.

Interview med Claus Karup Rasmussen, COO i ProData Consult.

Da ProData Consult i starten af 2016 fusionerede med Raft Consulting, bragte sidstnævnte en god portion af fastansatte konsulenter med sig. Før fusionen havde ProData Consult ikke fastansatte konsulenter i stalden, men i henhold til vision og strategi var det et åbenlyst træk at bygge videre på det fundament af fastansatte konsulenter, Raft Consulting medbragte. Et såkaldt Produktteam har derfor vundet indpas i ProData Consult.

”Det var et naturligt skridt at tage for os. Det er vores ambition at være et skridt foran, så vi vedbliver at være relevante for vores kunder. Det kan vi kun være, hvis vi kan imødekomme fremtidens behov. Her er vores Produktteam en vigtig strategisk brik,” siger COO Claus Karup Rasmussen, der står i spidsen for Produktteamet. Han understreger samtidig, at freelance konsulenter fremadrettet stadig vil udgøre majoriteten af ProData Consults aktive konsulenter.


Det danske Produktteam

Produkteamet i Danmark består af 15 projekt- og testledere. Claus Karup Rasmussen (midt) er til dagligt ansvarlig for den overordnede strategi for de fastansatte konsulenter. Han skal i samarbejde med produktdirektør for program- og projektledelse Daniel Bred (venstre) og produktdirektør for krav- og testledelse Martin Skovgaard (højre) sikre, at teamet har nogle af landets bedste projektledere og testledere i stalden. 


Et middel til industrispecialisering

Produktteamets berettigelse findes blandt andet i et strategisk ønske om at have dybere indsigt i specifikke brancher. Det er især indenfor finansindustrien, energisektoren, transport- og logistiksektoren, samt tele- og IT-branchen, at Produktteamet får en hovedrolle. Det er nemlig særligt i disse brancher, at kunderne efterspørger industrispecifik viden hos konsulenterne. Disse fire brancher har det tilfælles, at deres forretningsmodeller bygger på samspillet mellem forretningen, processerne og IT systemerne, hvilket ifølge COO’en øger behovet for viden om den specifikke industri.

”Den udvikling, vi har set, kalder på viden fra den specifikke industri. Det er en tendens, der stadig udvikler sig i takt med, at industrierne bliver mere komplekse og påvirkes af flere reguleringer. Lidt forsimplet betyder det, at hvis du er projektleder i en bank, skal du, udover at være en dygtig projektleder, også vide, hvordan en bank opererer. Det er blevet en grundforudsætning for at lykkes som program-, projekt eller testleder i de store transforma-tionstiltag bankerne netop nu gennemfører”.

En mere værdiskabende samarbejds-partner

Puljen af fastansatte konsulenter tilfører en ny dimension til ProData Consult. Det giver kunderne et unikt miks af dyb forretningsforståelse fra den givne industri, ofte også indenfor det enkelte forretningsområde, og et meget bredt fundament af IT-specialister. Det betyder, at ProData Consult bliver en mere fuldendt samarbejdspartner, som kan tilføre værdi til kunderne på flere niveauer end tidligere - især indenfor de fire nøgleindustrier.

”Vi kan bevæge os helt anderledes på banen og tilbyde vores kunder sparring og viden på flere niveauer. Vores kunder får en partner, der forstår deres industri. Vi kan tilføre en forretningskonsulent, som evner at binde forretning, processer og IT sammen, og vi kan levere en IT-specialist, der kan løse selv de mest tekniske udfordringer. Det er en unik kombination,” forklarer Claus Karup Rasmussen.

Men ifølge COO’en er det ikke kun en fordel for kunderne, men derimod også for netværket af freelance konsulenter, som fremadrettet stadig skal tegne sig for majoriteten af ydelserne.

”Vi mener, at vores tilgang sætter os i stand til at knytte en tættere og mere værdiskabende relation til vores kunder. En tættere relation afføder, at vi bliver betroet flere opgaver og andre typer af roller hos kunderne. Det gør, at vi kan tilbyde vores stab af fastansatte og freelance samarbejdspartnere flere og mere udfordrende opgaver,” uddyber Rasmussen.

Fremmer indsigt og viden

Holdet af fastansatte konsulenter spiller desuden en hovedrolle i at fremme indsigt og viden internt i ProData-organisationen. I Produktteamet holder man sig på forkant ved at dele viden, erfaringer og nyeste trends indenfor de industrier og faglige domæner, man opererer indenfor. Den viden forplanter sig til andre dele af organisationen, hvor Produktteamet agerer som vidensbank og sparringspartner til andre funktioner. Det medfører, at man på alle niveauer hos ProData Consult kan føre en skarpere og mere kvalificeret dialog med kunder og freelance konsulenter.

”Det, der starter som specialistviden hos konsulenten, forplanter sig videre i organisationen. Det forplanter sig til den overordnede måde at drive forretningen på, men det gør også, at den resterende del af organisationen i højere grad kommer til at forstå industrien. Det medfører, at vi kan tale med vores kunder og samarbejdspartnere på et helt andet plan,” siger COO’en.

Kun de bedste projektledere og testledere

Indtil videre er det kun i den danske og svenske afdeling af ProData Consult, man har etableret et Produktteam. På sigt er det dog ambitionen at udvide til de resterende afdelinger. Det er ambitionen at samle de bedste projektledere og testledere, der har specialistviden fra finansindustrien, energisektoren, transport- og logistiksektoren eller tele- og IT-branchen. Og som fastansat konsulent i ProData Consult får man gode vilkår og rammer.

”Udover at opfylde det helt grundlæggende for at være en attraktiv arbejdsgiver, giver vi en unik mulighed for at specialisere sig yderligere indenfor én industri og samtidig nyde godt af konsulentrollens omskiftelighed. Som en del af Produktteamet får du samtidig mulighed for at sætte dit præg på de faglige rammer og sparre med ligesindede,” afslutter Claus Karup Rasmussen.


Blå bog:

Navn: Claus Karup Rasmussen
Alder: 45
Udd.: Executive MBA
Titel: COO i ProData Consult

Tidligere CEO i Raft Consulting og har en fortid som Managing director i Maersk logistics.

Interesseret i Nearshoring?

Pop -up -near

Med ProData Consult Nearshoring as a Service får du adgang til en fuldt skalerbar udviklingsafdeling i Polen og kan drage fordel af den store mængde højt specialiserede og kompetente IT-specialister, der findes her.

ProData Consult gemmer data i din browser / enhed ved hjælp af cookies med henblik på statistik og optimering af vores hjemmesider og eventuelt til målrettet annoncering. Ved at acceptere, giver du os dit samtykke til denne brug af cookies. Læs vores privatlivspolitik for mere information. Du kan altid trække dit samtykke tilbage her: Persondata politik & cookies

Webstedet kræver brug af "Nødvendige cookies". Vores nødvendige cookies bruges kun til at levere en korrekt fungerende hjemmeside og webservice.

Udvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for at placere relevante annoncer, der leveres til dig på tredjepartswebsteder.