Har opbygget viden om og indsigt i vores virksomhed - Henrik Estrup, Section Manager, ATP

ATP:

Har opbygget viden om og indsigt i vores virksomhed

Når det er menneskelige kompetencer vi handler, er det i sagens natur vanskeligt at ensarte ’varen’ for sammenligning af pris. Derfor har relationen til ProData Consults sælger været af stor betydning i vores samarbejde.

Det har været værdifuldt for os, at ProData Consults sælger har branche- og domænekendskab inden for vores felt og samtidig har opbygget viden om og indsigt i vores virksomhed, kultur, aktuelle projekter og almene situation. Fagtermer og interne forkortelser bliver forstået og effektivt omsat til match med konsulenters faglighed.

At ProData Consult besidder en stor CV-database, bliver som regel fremhævet som en særskilt fordel. Men når ProData Consult også formår at kombinere indholdet af denne CV-database med sælgerens viden om kunden og sit personlige kendskab til konsulenterne, bliver det en klar leverandørstyrke: Træfsikkerheden i det samlede konsulentmatch højnes mærkbart. Dette kommer tydeligst til udtryk når også konsulentens personlige og sociale kompetencer, samt evt. præferencer ift. allokeringens omfang og varighed, matcher vores behov og ønsker.


Henrik Estrup
Section Manager