Transparent tilgang til afregning - Morten Gade Christensen, Energinet.dk

Energinet.dk:

Transparent tilgang til afregning

ProData Consult kender Energinet.dk og vores kultur rigtig godt. De ved, hvad vi går efter, og processen med at finde nye folk går altid stærkt.

Vi har samarbejdet med konsulenthuset i otte år. De hjælper os med at løse udfordringer omkring skalerbarhed, når vi har kompetencemangel. Det kan f.eks. være, når vi har spidsbelastningsperioder i forbindelse med lovkravsprojekter, hvor der skal leveres inden for en meget kort deadline, og vi ikke har mulighed for at skalere internt.

ProData Consult har leveret nogle virkelig dygtige konsulenter, som har været med til at styre komplekse projekter sikkert i mål og har bidraget til at forandre virksomheden positivt.

Jeg sætter også stor pris på konsulenthusets transparente tilgang til afregning. Vi får altid at vide, hvad vi betaler for og hvor meget, og der har i min tid aldrig været en tvist omkring økonomi.

Morten Gade Christensen
CIO Energinet.dk


Morten Gade Christensen