IT-konsulenter giver mindre arbejdspres og stress hos Arla - Christian Neumann, Senior Manager, Arla foods amba

Arla foods amba:

IT-konsulenter giver mindre arbejdspres og stress hos Arla

”ProData Consult er en agil og fleksibel samarbejdspartner, og så er de gode til at finde de rigtige konsulentprofiler til vores IT-projekter i Arla.

Det er også vigtigt at nævne vores tætte samarbejde med ProDatas Account Manager, som er synlig hos os og har en god løbende dialog og opfølgning med mig og konsulenterne, og han ved, hvad der foregår.

ProData konsulenterne og projektlederne har en høj succesrate her i Arla. De leverer kvalitet og gør meget ud af at løse opgaverne på en professionel måde. Og så udviser de en høj loyalitet over for os og varetager Arlas interesser i selve projektet hele vejen rundt.

De agerer også som vores ”backfill’ere”, som betyder, at vi bruger dem meget i peakperioder, hvor de hjælper os ved spidsbelastninger og derved holder stressniveauet nede for Arlas fastansatte medarbejdere.

Desuden kender vores Account Manager hos ProData Consult os så godt, og er så meget inde i vores opgaver og projekter, og kender området, og ved hvilke persontyper, der vil matche opgaven, at jeg selv bruger meget lidt tid på selve forarbejdet med at rekruttere IT-konsulenter. Han varetager nærmest en HR-funktion – og det letter arbejdspresset rigtig meget for mig.”


Christian Neumann
Senior Manager