Vendor Management Service – effektiv leverandørstyring

 • Nem administration af leverandører og eksterne konsulenter
 • Konsolidering af indkøb, fakturering og kontrakter
 • Intet monopol - din IT-afdeling kan bibeholde samarbejde med specialiserede leverandører
 • Alle konsulenter dækket af ProData Consults professionelle ansvarsforsikring

Lavere omkostninger til administration

Med ProData Consults Vendor Management Service (VMS) tilbyder vi at administrere leverandører af IT-konsulenter, samtidig med at kunden beholder sin valgfrihed.

Det kan være ressourcekrævende og risikabelt at administrere mange leverandører og eksterne konsulenter, da de involverede parter ofte har vidt forskellige kontraktforhold, timeprissatser, forsikringsforhold m.m.

Derfor tilbyder ProData Consult en Vendor Management Service, der samler dele af eller hele administrationen af eksterne konsulenter, uanset om der er tale om løsgænger-konsulenter eller konsulenter fra forskellige konsulenthuse.

Fordele ved ProData Consults Vendor Management Service:

 • konsoliderede konsulentindkøbs-, fakturerings- og kontraktprocesser
 • effektiv risikoafdækning
 • lavere omkostninger til administration
 • nem håndtering af kontraktforlængelser, kontraktudløb og timepriser ved hjælp af ProData Consults gratis online konsulentadministrationsmodul
 • samlet overblik over samtlige udgiftsposter på konsulenter og konsulentydelser for hele virksomheden ved hjælp af ProData Consults gratis online konsulentadministrationsmodul
 • et meget konkurrencedygtigt administrationsgebyr grundet effektive IT-systemer
 • alle konsulenter er dækket af ProData Consults professionelle rådgiveransvarsforsikring
 • IT-afdelingen kan beholde sine foretrukne leverandører og/eller enkeltkonsulenter trods en konsolideret leverandørportefølje

Læs mere om administration af konsulenter og ProData Consults unikke administrationsmodul.

Læs mere om ProData Consults løbende konsulentevaluering og kvalitetssikring.  

SDC:

Serviceorienteret, pålidelig og professionel

SDC A/S har siden september 2014 haft et nearshoring udviklingskontor i Warszawa, Polen. I øjeblikket består centret af ca. 60 konsulenter, som er placeret på to lokationer i byen og styret af to af vores leverandører. Vi bruger flere forskellige leverandører, når vi rekrutterer konsulenter.

Prodata Consult har bidraget fra begyndelsen og hjælper stadig SDC med at tiltrække de rette profiler til vores nearshoring-kontor. Samtidig bidrager Prodata Consult med fuldservicerede kontorlokaler til den største af vores multivendor-setups. Vi er meget tilfredse med den service, Prodata Consults afdeling i Polen yder.

I min erfaring er ProData Consult en meget serviceorienteret, pålidelig og professionel udbyder af service og ressourcer.


Michael Madsen
Nearshoring Manager

Arla foods amba:

IT-konsulenter giver mindre arbejdspres og stress hos Arla

”ProData Consult er en agil og fleksibel samarbejdspartner, og så er de gode til at finde de rigtige konsulentprofiler til vores IT-projekter i Arla.

Det er også vigtigt at nævne vores tætte samarbejde med ProDatas Account Manager, som er synlig hos os og har en god løbende dialog og opfølgning med mig og konsulenterne, og han ved, hvad der foregår.

ProData konsulenterne og projektlederne har en høj succesrate her i Arla. De leverer kvalitet og gør meget ud af at løse opgaverne på en professionel måde. Og så udviser de en høj loyalitet over for os og varetager Arlas interesser i selve projektet hele vejen rundt.

De agerer også som vores ”backfill’ere”, som betyder, at vi bruger dem meget i peakperioder, hvor de hjælper os ved spidsbelastninger og derved holder stressniveauet nede for Arlas fastansatte medarbejdere.

Desuden kender vores Account Manager hos ProData Consult os så godt, og er så meget inde i vores opgaver og projekter, og kender området, og ved hvilke persontyper, der vil matche opgaven, at jeg selv bruger meget lidt tid på selve forarbejdet med at rekruttere IT-konsulenter. Han varetager nærmest en HR-funktion – og det letter arbejdspresset rigtig meget for mig.”


Christian Neumann
Senior Manager

Energinet.dk:

Accelererer vores evne til at skalere

Energinet.dk har samarbejdet med ProData Consult om levering af IT-konsulentydelser siden 2006, så det er efterhånden et langvarigt samarbejde. 

Jeg har respekt for, hvordan ProData gang på gang kan levere niche-kompetencer med den hastighed og stadig bibeholde et højt kvalitetsniveau. Vi får ingen ”hyldevarer”, men et skræddersyet match på lige netop den kompetence, vi står og mangler lige nu og her.

ProData Consult er, med en hurtig responstid, med til at accelerere vores evne til at skalere og tilføre kompetencer hurtigt.

De IT-konsulenter og projektledere, vi får fra ProData, løser komplekse og tunge opgaver hos Energinet.dk. Og det er måden konsulenterne vælger at løse opgaverne på, der er værdiskabende – hvor de qua deres tunge erfaringsgrundlag og høje kompetenceniveau får opgaverne ført igennem og løst.


Nicolaj Nørgaard Petersen
Sektionschef

GN Netcom:

Kvalificerede konsulenter med meget kort varsel

Samarbejdet med ProData Consult er præget af høj professionalisme og er til min fulde tilfredshed. Deres evne til at skaffe de kvalificerede konsulenter, vi har behov for, med meget kort varsel, er noget jeg sætter stor pris på i en tid, hvor behovet kan opstå nærmest fra dag til dag.

ProData Consults konsulenter er dels meget fagligt kompetente, men indgår også godt socialt i teamet og i dialogen med forretningen. De er afgjort en medvirkende årsag til, at vi har leveret succesfulde projekter inden for tid og pris – til stor tilfredshed for forretningen.


Kenneth Ullmann
Manager
IT eApplications

Santander Consumer Bank (DK):

Hurtig adgang til kvalificerede kompetencer

Med ProData Consult som leverandør af IT-konsulenter, får vi hurtigt adgang til kvalificerede kompetencer og ressourcer. Kendetegnet er professionalisme og kvalitet, og konsulenterne er lynhurtige til at tilpasse sig vores opgaver, forstå deres rolle og blive en integreret del af teamet hos os.

Med kvalitet og speed har ProData Consult gjort vores udviklingsafdeling utrolig skalerbar og fleksibel.


Flemming Kirkskov
IT Direktør

Nordic Aviation Capital:

Jeg kan få alle ydelser et sted

Nordic Aviation Capital er en virksomhed i voldsom vækst, hvilket stiller høje krav til virksomhedens strategiske, taktiske og operationelle udvikling.

Som IT-chef har det givet en massiv udfordring i forbindelse med at kunne opfylde de strategiske mål og opretholde synergi og sammenhæng mellem forretningsstrategien og den teknologiske understøttelse. På det operationelle plan har det også betydet udfordringer med at skaffe de rette IT-ressourcer og kompetencer, der har kunnet løfte opgaverne med speed og stadig opretholde høj leverance-kvalitet.  

Med ProData Consult som leverandør indenfor IT-konsulentydelser, managementydelser og med deres Nearshoring Center i Warszawa, Polen, har jeg fået en full-service provider, hvor jeg kan få alle ydelser et sted. Det giver værdi at have ProData som sparringspartner, fordi de tilbyder nye muligheder og services, jeg ikke selv havde tænkt på.

Jeg har fået ledelsesmæssige og IT-strategisk rådgivning, som har løftet IT-organisationen til et helt nyt niveau, og som har skabt en tæt sammenhæng mellem forretningsstrategien og IT-strategien og dermed sikret den nødvendige fremdrift og optimering af virksomhedens driftsudgifter og agilitet.

Derudover har ProData Consults konsulentservice givet mig mulighed for at skalere op med højt kvalificerede kompetencer. Desuden har iværksættelsen med at bruge polske konsulenter i ProDatas Nearshoring Center i Warszawa været en meget positiv oplevelse. Både pga. konsulenternes meget høje kompetenceniveau men også deres proaktive tilgang og agilitet samt ikke mindst en attraktiv pris.    

Samarbejdet har opfyldt alle de ønsker og krav, vi havde inden vi indgik samarbejdet – det er fuldt ud tilfredsstillende. Vi har næsten ikke kunnet følge med det serviceniveau, som er blevet lagt for dagen, og jeg har en fornemmelse af, at den røde løber konstant er rullet ud for mig som kunde. 


Mads Krog Jensen
IT-chef

Tilmeld nyhedsbrev

Pop -up -billede -nl

Modtag inspirerende artikler, invitationer til events og seneste nyt fra ProData Consult direkte i din indbakke.