Management Service og forretnings­udvikling

Med en konsulent fra ProData Management får du: 

 • Branchens tungeste management konsulenter med hands-on erfaring og adskillige løste businesscases bag sig
 • Seniorkonsulenter med minimum 10 års praktisk specialist- og ledelseserfaring 
 • Håndplukket ekspert med praktisk erfaring i løsning af den specifikke udfordring
 • En management konsulent der forstår din forretning 

Du får ledelsesrådgivning fra markedets førende management konsulenter

Med Nordens største netværk af markedets førende management konsulenter og specialister inden for stort set alle brancher og kompetenceområder, kan ProData Management skræddersy så godt som enhver opgaveløsning med et team af håndplukkede specialister, der har løst lige netop den udfordring, som din virksomhed og forretning står overfor, og sætte et hold af branchens bedste management konsulenter. 

Med en ProData Management konsulent får du:

 • Branchens tungeste management konsulenter med minimum 10 års hands-on erfaring og adskillige løste businesscases bag sig
 • Håndplukket management rådgiver med praktisk erfaring i og track record fra at løse den specifikke udfordring
 • En management konsulent der forstår din forretning - har siddet der selv
 • En pragmatisk, praktisk og målrettet indsats for at løse opgaven fra de bedste management konsulenter i branchen. Ingen processer for processens skyld men, en effektiv, direkte og erfaringsbaseret tilgang til opgaveløsning baseret på best practices
 • En management konsulent som sikrer forankring og kontinuitet i alle leverancer
 • En skræddersyet løsning på management udfordringer og forretningsudvikling til en yderst konkurrencedygtig pris
 • En management konsulent der tager ansvar og er rutineret i at levere opgaveløsninger på fast pris

inspiration og sparring.

Management
Rådgivning

Praktisk orienteret og værdiskabende management rådgivning

ProData Management er skabt på visionen om at kunne levere værdiskabende ledelsesrådgivning i tæt samarbejde med virksomhedens egne ledere. Vi fokuserer på at forstå og italesætte, inspirere og udfordre forretningsmæssige problemstillinger og rådgiver virksomhedens ledelse i strategiprocessen. Derudover støtter vi organisationen i den operationelle eksekvering og organisatoriske implementering.

ProData Consults management rådgivning hjælper virksomheder med at:

 • optimere forretningen, forbedre præstationer og mindske risici
 • træffe stærke forretningsbeslutninger med fokus på levedygtige og langvarige resultater og vækst
 • blive mere konkurrencedygtige gennem nytænkning og hurtighed
 • forudse og gennemføre ændringer hurtigt og stabilt

Vi har flere års erfaring med management ydelser og vores viden er solidt funderet både teknisk og forretningsmæssigt.

Management
Rådgivning
Virkelige
og målbare resultater

Ledelsesrådgivning med virkelige og målbare resultater

ProData Managements drivkraft er at skabe virkelige og målbare resultater og ekspansion for din forretning, herunder fokus på kapitalforbrug, eksekvering og compliance. Vores ambition er at sikre at du får erfaringsbaseret operationel ledelsesrådgivning i alle faser af en virksomheds succesfulde drift og forretningsudvikling.

I kraft af management konsulenternes erfaring leveres ydelserne under ansvar for hele leverancen og med en dyb forståelse af den forretningsmæssige sammenhæng, ydelserne indgår i. Fælles for rådgivningen er, at vi vurderer virksomhedens udfordringer ud fra en forretningsmæssig synsvinkel - sådan som virksomhedens ledelse ser dem.

De samlede ydelser omfatter:

 • Ledelsesrådgivning
 • Virksomhedsstyring og -udvikling
 • Procesoptimering og optimering af forretningsgange
 • Organisatorisk Change Management
 • Implementering af teknologi, herunder hurtig og kompetent leverance af IT-specialister, understøttet af effektive udviklingsprocesser og nearshoringydelser i Polen
 • Strategiudvikling og operationelle forbedringstjenester
Virkelige
og målbare resultater
Brancheviden,
arbejdsmetoder og sikring

Ledelsesrådgivning med brancheviden, arbejdsmetoder og sikring

Der er mange fordele ved Prodata Managements tilgang til managementrådgivning. Vi anvender erfaringsbaserede kompetencer, hvilket sikrer kunden værdi i hele forløbet. Et forløb, der tager udgangspunkt i kundens forretningsmæssige situation, organisationens viden om emnet og konsulentens egen erfaring.

Gennem ProData Managements store netværk af uafhængige rådgivere, har vi opbygget en omfattende viden om en lang række forretningsområder inden for stort set alle brancher.

Hvem arbejder vi for?

På strategisk niveau:
Ledere og organisationer i alle industrier. I rollen som Trusted Advisor har vi dialog med topledelsen, som vi rådgiver, inspirerer og udfordrer i strategiprocessen og virksomhedens drift

På taktisk niveau:
Vi hjælper organisationen med den daglige eksekvering på vejen mod målet - også i dette perspektiv er ProData Management unik i sin leverancemodel

På operationelt niveau:
Lede porteføljer og projekter og sætte IT-specialister på udviklingsopgaver. Vi kan tage ansvar for hele leverancer

Desuden kan vi overtage virksomhedsfunktionen i en sourcingmodel eller etablere egne udviklingsafdelinger for kunden i vores udviklingshus i Polen.

Skjul tekst

Hvem er vi?

 • Med tung ledelseserfaring og med minimum 10 år i faget, forstår ProData Management konsulenter din forretning og er erfarne projekt- og porteføljeledere med resultatorienterede track records
 • Med et stort netværk af branchens tungeste management- og ledelseskonsulenter samt specialister, kan vi sammensætte et stærkt hold af håndplukkede profiler inden for en lang række brancher og kompetenceområder
 • Netværket består af forretningsbaserede konsulenter med knowhow, brancheerfaring og kompetencer, der skaber værdi gennem uvildig rådgivning og praktisk implementering

Skjul tekst

Sådan arbejder vi

 • Vi starter alle opgaver med en tæt dialog med kunden for at få afdækket den forretningsmæssige sammenhæng, som projektet skal udføres i. Herefter sammensætter vi et team af specialister, der kan løse opgaven. Teamets medlemmer vil alle have omfattende erfaring med at løse tilsvarende udfordringer
 • Tilgangen er en pragmatisk og målrettet indsats for at løfte opgaven. Ingen processer for processens skyld, men en effektiv, direkte og erfaringsbaseret tilgang til opgaveløsning i kundens forretningsmæssige virkelighed

Sådan arbejder vi ikke:

 • Det er ikke hånden, der skal tilpasses handsken - men handsken, der skal skræddersys til hånden - og sådan arbejder ProData Management. Vi presser ikke vores kunders organisationer ind i færdige koncepter, men har frihed og kompetencer til at skræddersy løsninger og tilpasse processer der giver mest værdi for kunden
 • Vi arbejder ikke med standardkonsulenter og standardløsninger, men et håndplukket team med praktisk erfaring og anerkendte resultater fra lignende udfordringer

Skjul tekst

Hvad sikres du?

 • En skræddersyet og unik løsning på ledelsesudfordringer til en yderst konkurrencedygtig pris
 • En leverandør der tager ansvar og leverer opgaveløsninger til fast pris
 • Værdiskabelse i alle sammenhænge - vi lytter, forstår og eksekverer
 • Optimering af forretningen, forbedrede præstationer og mindre risici
 • Velinformerede forretningsbeslutninger med fokus på langvarige resultater
 • Styrket konkurrenceevne gennem nytænkning og hurtighed
 • Et full-service koncept. Vi kan skabe strategien, eksekvere ændringer og sikre det vigtige ejerskab i organisationen.


ProData Management er skabt på visionen om at levere konkret værdi til kunder, der kender deres forretning, og at uvildig rådgivning på alle ledelsesniveauer kan leveres til en fair pris. Af den vision udspringer vores ambition om at blive Nordens bedste virksomhed inden for ledelsesrådgivning - målt på den værdi, vi skaber for vores kunder.

Skjul tekst

Brancheviden,
arbejdsmetoder og sikring
Ydelser
på strategisk niveau

Ledelsesrådgivning på strategisk niveau

Prodata Management kan bistå virksomheder og organisationer i alle faser af deres udvikling. De overordnede retningslinjer såsom virksomhedens vision, mission, og strategien for at opfylde disse, er vigtige elementer i den operationelle hverdag for alle ledere.

I Prodata Management tror vi på, at en stærk sammenhæng mellem virksomhedens strategi og de operationelle handlingsplaner er en forudsætning for organisationens evne til at skabe værdi. Vi har erfaring med at udfordre, inspirere og skabe en sådan sammenhæng. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige ydelser på strategisk niveau. 

Læs mere om ydelser på strategisk niveau

Forretningsmodel

Strategisk vurdering
Højniveauvurdering af sammenhængen mellem virksomhedens strategi og den implementerede forretningsmodel. Til brug for en større grad af en fælles forståelse i organisationen omkring de identificerede udfordringer, mål og muligheder.

Business Infrastructure
Sammenfatning af virksomhedens leverancemodel: Hvordan virksomheden producerer og leverer sit produkt til kunderne, og hvordan organiseringen understøtter virksomhedens strategiske mål.

Compliance
Pragmatisk gennemgang af de processer og procedurer, der sikrer virksomheden lovmedholdenhed, efterlevelse af industrireguleringer og myndighedskrav. Vurdering af risikostyring, forretning og teknologi samt rapportering af økonomiske nøgletal (Basel II, Solvens II etc.).

Styring og Governance
Gennemgang af virksomhedens processer for årshjul, handlingsplan, budget og opfølgning. Kortlægning af processer for og styring af teknologianskaffelse og reduktion af omkostninger.

Trusted Advisor
Ledelsesrådgivning af organisationens øverste ledelse, både vedrørende konkrete sager og til inspiration og udfordring af eksisterende tilgange til ledelse. Personlig og fortrolig rådgivning i daglig ledelse og ved gennemførsel af særligt krævende forandringer.


IT-strategi

Operationelle services
Gennemgang af leverancekanaler for operationelle services. Vurdering og implementering af optimale sourcingstrategier.

Applikationssourcing
Gennemgang og implementering af sourcingstrategien for udvikling og vedligehold.

IT-arkitektur
Gennemgang af eksisterende IT-arkitektur og styringsprocesser. Derudover referencearkitektur (rammeværk), implementeringsstatus, ejerskab og processer.

IT-infrastruktur
Gennemgang af IT-infrastrukturdesigns, platformsstrategier og strategiske valgmuligheder (konsolideringer, transitioner, re-hosting etc.).

IT-organisering
Pragmatisk gennemgang og status af IT-organisering, generel fælles forståelse af udfordringer, mål og handlemuligheder.

Indkøbsservices
Pragmatisk gennemgang af eksisterende indkøbsprocedurer, effektivitet, udfordringer og handlemuligheder.


HR

Kompetenceudvikling
Gennemgang af bemanding og kompetenceudvikling. Sammenhæng med individuelle udviklingsmål fra udviklingssamtaler og gennemført træning og uddannelse.

Ledelsesvurdering
Enkel scoring af ledernes status og identifikation af SWOT-perspektiver.

Skjul tekst

Ydelser
på strategisk niveau
Ydelser
på taktisk niveau

Ledelsesrådgivning på taktisk niveau

Erfarne ledere ved, at opfyldelsen af visionære strategier aldrig er retlinet. At finde den rette vej i en verden af teknisk kompleksitet og forretningsmæssige udfordringer kræver ofte taktiske omlægninger. Af og til kan den rigtige vej frem være et skridt til siden.

I ProData Management har vi respekt for den praktiske virkelighed, der møder organisationer og ledere, og vi kan bistå i den svære proces med at opnå umiddelbare resultater, beskytte investeringer og samtidig holde fokus på fremtidens mål. 

Læs mere om ydelser på taktisk niveau

IT-organisation og processer

State of The Union
Interviewbaseret service der understøtter en højere grad af fælles forståelse for udfordringer, mål og prioriterede handlinger i virksomheden.

Prioritering og allokering
Gennemgang af organisationens prioriterings- og allokeringsprocesser med klarlæggelse af status, mål, udfordringer og valg.

Facilities Management (FM) - styring og analyse
Gennemgang af implementerede processer og procedurer for styring af FM-aftaler.

Servicemanagement gennemgang
Gennemgang af implementerede processer og procedurer for styring af forretningskrav i Service Level Agreements (SLA) og/eller etablering af SLA.

Vendor Management
Gennemgang af implementerede processer og procedurer for ledelse og styring af leverandørkontrakter fra hardware til peopleware.

Proceshelbredscheck
Pragmatisk procescheck med enkelt overblik over etablerede processer, deres triggere - input/output - nuværende tilstand og skaleringsmuligheder (økonomi, mennesker, teknologi).

Omkostning og effektivitet

Eksekveringsvurdering
Vurdering af hvorledes organisationen eksekverer strategien, gennemgang af eksekveringsmetrikker i organisationen med fokus på eksekveringsmål og deres styring. Pragmatisk gennemgang der understøtter tværgående opfølgning, styring og ikke mindst kommunikation og motivering.

Søg og identificer
Pragmatisk gennemgang af omkostningselementer inden for teknologi, deres status, udfordringer og handlemuligheder.

Effektiviseringsmuligheder
Benchmark af eksekveringseffektivitet og omkostningsniveauer (compass, Zangenberg etc.).

Skjul tekst

Ydelser
på taktisk niveau
Ydelser
på operationelt niveau

Ledelsesrådgivning på operationelt niveau

Mange officerer har måttet konstatere, at det første offer i enhver kamp er slagplanen. Eksekveringen af virksomhedens handlingsplaner er aldrig enkel og overskuelig, men frembyder forhindringer og komplekse sammenhænge, der kræver overblik og erfaren ledelse.

I ProData Management tænker og handler vi som ledere i kundens organisation. Vi kan bistå med at operationalisere handlingsplaner, gøre dem målbare, sikre fremdrift og anvende resultaterne i kommunikationen med virksomhedens medarbejdere. 

Læs mere om ydelser på operationelt niveau

Eksekvering

Topledelsesservices
Senior topledelsesservices som rådgivning, coaching, interim ledelse og stakeholder management.

Transitionsprogrammer
Senior topledelse af kritiske programmer, transitioner omfattende organisationer, teknologi og forretningsmæssige udfordringer.

Projektledelse
Senior ledelse af større programstrukturer.

Projektbemanding
6.000 uafhængige specialister står klar til eksekvering af forretnings- og IT-projekter.

Infrastrukturdesign og -implementering
Design og implementering af IT-tekniske infrastrukturløsninger.

Proces og arbejdsmetode
Vi følger en ambition om at skabe værdi for kunden i alle sammenhænge. ProData Managements partnere har selv haft succes i ledelse og med deres lange erfaring, er de et attraktivt tilbud til vores kunder.

I dialog med kunden tilpasser ProData Management de specifikke behov og den forretningsmæssige virkelighed, kunden oplever. Derfor er vi ikke bundet af færdige koncepter, men kan frit udnytte vores mangeårige erfaring på den måde, der giver mest værdi for den enkelte kunde. Kræver en opgave detaljeret dataindsamling og analyse, gennemfører vi naturligvis disse trin, men har organisationen allerede den fornødne viden, tager vi udgangspunkt i den. Vi arbejder struktureret og professionelt, men samtidig tilpasser vi vores proces til den specifikke opgave.

Med denne tilgang arbejder vi med ledere og organisationer i alle industrier. I rollen som Trusted Advisor er vi i dialog med topledelsen, som vi kan rådgive, inspirere og udfordre angående strategiprocessen og virksomhedens drift. Vi hjælper organisationen med den daglige eksekvering på vejen mod målet - ProData Management har også på dette område en unik leverancemodel: Vi kan lede porteføljer og projekter, sammensætte teams af de dygtigste IT-specialister til udviklingsopgaver og tager gerne ansvar for hele leverancer. Vi kan endvidere tilbyde at håndtere virksomhedsfunktioner i en sourcingmodel eller etablere egne udviklingsafdelinger for kunden gennem vores udviklingshus i Polen.

Skjul tekst

Ydelser
på operationelt niveau