Kvalitetssikring

ProData Consults unikke og automatiserede kvalitetssikringssystem sikrer konstant og transparent overvågning af leverancekvaliteten. Vores kvalitetsafdeling vil løbende tilsende status over tilfredsheden med vores konsulentydelser. En status du ligeledes har adgang til i realtid ved at tilgå vores online administrationsmodul.

  • Løbende mulighed for at evaluere den effekt og værdi samarbejdet med ProData Consult har i hele organisationen
  • Med ProData Consults kvalitetssikringssystem får du adgang til hurtig og transparent monitorering af konsulenternes performance

Med ProData Consults kvalitetssikringssystem opnår du hurtig og transparent monitorering af konsulenternes performance.

Hver konsulents performance evalueres med aftalte intervaller - typisk efter første måned og derefter hvert kvartal - afhængigt af opgavens kompleksitet og omfang. Ligeledes udarbejdes en afsluttende evaluering på konsulentens samlede performance i kontraktperioden. 

Du kan til enhver tid overvåge såvel ProData Consults samlede performance som den enkelte konsulents performance vha. vores gratis online administrationsmodul

ProData Consult har modtaget kundeevalueringer på over 1.000 konsulenter. 


Performancemåling og evaluering af samarbejdet

Processen er simpel men effektiv:

  • For hver konsulent genereres automatisk en løbende online-evaluering med aftalt interval. Evalueringsskemaet tager ikke mere end 30 sekunder at udfylde.
  • Når en konsulent afslutter sin opgave, genereres automatisk en afsluttende evaluering, der er lige så simpel at udfylde som den løbende.
  • Kunden kan vha. vores gratis konsulentadministrationsmodul til enhver tid monitorere den enkelte ProData-konsulents performance såvel som ProData Consults samlede performance hos kunden.
  • ProData Consult kan til enhver tid kvalitetskontrollere vores konsulentperformance for den samlede konsulentleverance såvel som vores konsulentperformance hos den enkelte kunde
  • Desuden sender vores Kvalitetsafdeling med jævne mellemrum kvalitetsrapporter, hvor vores konsulenters performance præsenteres overskueligt og grafisk til kunden

Vores målsætning er at have en svarprocent for vores samlede konsulentleverance på +80 % for at have et troværdigt statistisk grundlag og en samlet gennemsnitlig evalueringsscore på 3,5 eller derover på en skala fra 1-5 - se skala nedenfor.

Samlet konsulentperformance 2016 -  ProData Consult

Quality Assurance Dk2016

Tilmeld nyhedsbrev

Pop -up -billede -nl

Modtag inspirerende artikler, invitationer til events og seneste nyt fra ProData Consult direkte i din indbakke.