Nok landets bedste forretnings- og IT-konsulenter

  • Erfarne og kompetente forretnings- og IT-konsulenter
  • Personlig rådgivning, der matcher konsulent, projekt og virksomhed
  • Gennemsigtige fastprismodeller og konsulenter på timebasis
  • Mere end 18.000 senior konsulenter med +5 års erfaring
  • Et konsulenthus med unikt nationalt og internationalt netværk

konsulenter18.689 konsulenter // 4.792 kompetencer

Den helt rigtige konsulent via 5 simple trin:

Det siger vores kunder

arrow-down

Vodafone (ZYB):

Superkoncentrerede og produktive folk

ZYB, som nu er en del af Vodafone, er first movers på mobil backup og har opnået en god markedsandel. Vi ved udmærket godt, at der står nogle konkurrenter med store ambitioner og ånder os i nakken. Hver gang vi får en ny idé, er time to market altafgørende. Derfor er vi ofte presset på ressourcer, for vi skal have løst opgaven hurtigst muligt og med  knalddygtige folk. Jo hurtigere vi kan få folk ombord, jo hurtigere kan vi komme ud over stepperne og i mål.

Det er her, ProData Consult giver os værdi. De har en evne til at rykke hurtigt på de her ting og give lynhurtig respons, hvilket er guld værd. Fx havde jeg en samtale med en ProData-konsulent om fredagen, og han startede allerede mandag morgen! 

I det hele taget er samarbejdet med ProData Consult rigtig godt. Det har overrasket alle, hvor hurtigt vi fik de IT-konsulenter, vi skulle bruge til vores projekter. De folk, vi har fået, er superkoncentrerede og -produktive omkring det, de laver, og de har nogle referencerammer og et commitment, som vi ikke havde drømt om.

Med ProData Consult er der ikke så meget pis. Vi har heller ikke været ude i alle mulige kedelige forhandlinger. Vi har sågar haft en mand ansat, inden vi fik lavet en officiel kontrakt. Han sad og kodede inden kontrakten var færdig, og det synes jeg er fedt.

Det giver mig tryghed at have ProData Consult i ryggen med den ekspertise og referenceramme, som ProData Consult har bygget op omkring sig.


Ole Højriis Kristensen
Co-founder

Nordic Aviation Capital:

Jeg kan få alle ydelser et sted

Nordic Aviation Capital er en virksomhed i voldsom vækst, hvilket stiller høje krav til virksomhedens strategiske, taktiske og operationelle udvikling.

Som IT-chef har det givet en massiv udfordring i forbindelse med at kunne opfylde de strategiske mål og opretholde synergi og sammenhæng mellem forretningsstrategien og den teknologiske understøttelse. På det operationelle plan har det også betydet udfordringer med at skaffe de rette IT-ressourcer og kompetencer, der har kunnet løfte opgaverne med speed og stadig opretholde høj leverance-kvalitet.  

Med ProData Consult som leverandør indenfor IT-konsulentydelser, managementydelser og med deres Nearshoring Center i Warszawa, Polen, har jeg fået en full-service provider, hvor jeg kan få alle ydelser et sted. Det giver værdi at have ProData som sparringspartner, fordi de tilbyder nye muligheder og services, jeg ikke selv havde tænkt på.

Jeg har fået ledelsesmæssige og IT-strategisk rådgivning, som har løftet IT-organisationen til et helt nyt niveau, og som har skabt en tæt sammenhæng mellem forretningsstrategien og IT-strategien og dermed sikret den nødvendige fremdrift og optimering af virksomhedens driftsudgifter og agilitet.

Derudover har ProData Consults konsulentservice givet mig mulighed for at skalere op med højt kvalificerede kompetencer. Desuden har iværksættelsen med at bruge polske konsulenter i ProDatas Nearshoring Center i Warszawa været en meget positiv oplevelse. Både pga. konsulenternes meget høje kompetenceniveau men også deres proaktive tilgang og agilitet samt ikke mindst en attraktiv pris.    

Samarbejdet har opfyldt alle de ønsker og krav, vi havde inden vi indgik samarbejdet – det er fuldt ud tilfredsstillende. Vi har næsten ikke kunnet følge med det serviceniveau, som er blevet lagt for dagen, og jeg har en fornemmelse af, at den røde løber konstant er rullet ud for mig som kunde. 


Mads Krog Jensen
IT-chef

Energinet.dk:

De rette kompetencer

”At stille et stærkt hold når der er brug for det kræver, at de rette kompetencer er til stede på det rette tidspunkt.

Energinet har i de seneste år oplevet en god vækst, dels på kerneydelserne at transmittere El og Gas i Danmark, dels i forhold til nye opgaver, der skal være med til at løfte Danmark og vores anvendelse af vedvarende energi frem mod 2050. Det er en vækst, der kan mærkes i hele organisationen, også i forhold til efterspørgslen på IT løsninger og projekter.

Det er vigtigt for mig som ansvarlig for IT Projektkontoret at bibeholde evnen til at være fleksibel og have mulighed for at skalere på ressourcerne for at sikre fremdrift i projekterne. Det har medført, at vi er med til at skabe en værdi i forhold til den udvikling, virksomheden går igennem.

ProData Consult har været en god samarbejdspartner over en lang årrække og hjælper os i det daglige med at skalere i forhold til den efterspørgsel, der er på IT konsulenter.

ProData Consult har en god forståelse for de kompetencer, vi efterspørger og udvælger med stor professionalisme IT konsulenter, som matcher Energinets organisation, både på det faglige og det sociale plan.

ProData Consult evner at få konsulenterne på banen hurtigt, hvilket giver os mulighed for at sikre den nødvendige fremdrift på projekterne. Konsulenterne løfter tunge opgaver i vores organisation og gør dette meget professionelt. Det er positivt at se, hvor nemt det er for konsulenterne at tilpasse sig opgaverne og få dem løst.”


Katrine Jørgensen

Santander Consumer Bank (DK):

Hurtig adgang til kvalificerede kompetencer

Med ProData Consult som leverandør af IT-konsulenter, får vi hurtigt adgang til kvalificerede kompetencer og ressourcer. Kendetegnet er professionalisme og kvalitet, og konsulenterne er lynhurtige til at tilpasse sig vores opgaver, forstå deres rolle og blive en integreret del af teamet hos os.

Med kvalitet og speed har ProData Consult gjort vores udviklingsafdeling utrolig skalerbar og fleksibel.


Flemming Kirkskov
IT Direktør

Energinet.dk:

Transparent tilgang til afregning

ProData Consult kender Energinet.dk og vores kultur rigtig godt. De ved, hvad vi går efter, og processen med at finde nye folk går altid stærkt.

Vi har samarbejdet med konsulenthuset i otte år. De hjælper os med at løse udfordringer omkring skalerbarhed, når vi har kompetencemangel. Det kan f.eks. være, når vi har spidsbelastningsperioder i forbindelse med lovkravsprojekter, hvor der skal leveres inden for en meget kort deadline, og vi ikke har mulighed for at skalere internt.

ProData Consult har leveret nogle virkelig dygtige konsulenter, som har været med til at styre komplekse projekter sikkert i mål og har bidraget til at forandre virksomheden positivt.

Jeg sætter også stor pris på konsulenthusets transparente tilgang til afregning. Vi får altid at vide, hvad vi betaler for og hvor meget, og der har i min tid aldrig været en tvist omkring økonomi.

Morten Gade Christensen
CIO Energinet.dk


Morten Gade Christensen

Miinto:

Det var en aha-oplevelse

Miinto.dk er et online fashion market place, der formidler salg fra tusindvis af tøj- og skobutikker. Vi er derfor ikke en traditionel webshop med modetøj, men i højere grad en teknologivirksomhed, hvor konstant udvikling af vores produkt kræver, at vi har adgang til skarpe udviklingsressourcer. 

Det var derfor et oplagt valg at kigge mod Polen, da vi ønskede at ekspandere vores udviklingsafdeling. Her var ProData Consult et godt bud som leverandør, bl.a. på baggrund af deres store netværk af udviklere i Polen og allerede etablerede setup.

Selv om vi efterlyste meget specifikke profiler, med stor erfaring i PHP- og .NET-udvikling, fik vi flere af de rigtige folk til samtale. Det var en aha-oplevelse, når man tænker på, hvor svært det kan være at finde folk i et lille land som Danmark.

Samtidig var alle de konsulenter, ProData Consult leverede, højt motiverede. De havde en meget professionel tilgang til at arbejde med produktudvikling, og det var ikke nødvendigt at bruge tid på at sætte dem ind i projektstruktur, værktøjer og termer, som de alle kendte til. 

Det var dog ProData Consults attraktive model vi faldt for, da vi skulle vælge leverandør: man behøver ikke at fastansætte nye folk, man kan gå i gang med 30 dages varsel, og man skal ikke binde sig for tre måneder ad gangen, hvilket vil sige færre penge op af lommen. Så det er en no-brainer, hvis man vil starte et udviklingsteam så hurtigt som muligt.

Sidst, men ikke mindst, er det nemt at overskue fakturering, fordi man time for time kan se, hvad man faktureres for og i danske kroner frem for polske zloty.


Konrad Kierklo
Co-founder og Group CEO
Miinto

KMD:

Nearshoring i Polen - kvalificerede kandidater

KMD begyndte at benytte ProData Consults Nearshoring service i Polen i efteråret 2014. Michael Anders Christiansen er Senior projektleder i KMD og leder den daglige styring af ProData Consults Nearshoring konsulenter i Warszawa.

”I mit projekt i KMD er det nødvendigt at udvide teamet med yderligere fem udviklere og to testere. Ud fra mine kompetencekrav leverer ProData Consult 17 konsulent-CV’er, og efterfølgende koordinerer deres HR-afdeling to tætpakkede dage med interviews af alle kandidaterne i Warszawa. En af kandidaterne springer dog fra, men vores forventning om kvalificerede kandidater bliver til fulde indfriet, og jeg er yderst tilfreds med hele processen.

På KMD’s vegne udarbejder ProData Consult også alt kontraktarbejdet.

Herefter kommer alle ProData konsulenterne til Danmark i to uger for at få en introduktion til projektet, og ikke mindst være med til at sikre et godt kendskab til det danske team og vice versa. Uheldigvis får én af konsulenterne ikke besked om, at han skal møde op i København, hvorfor han møder op på Prodatas kontor i Warszawa. Prodata sikrer dog, at han er i København dagen efter. Det er alfa og omega for mig, at begge teams kan blive smeltet sammen til ét team, hvor der ikke er hindringer i det daglige arbejde ift. at ringe sammen, chatte, tage Lync-møder m.v.

Jeg har haft stor glæde af Prodatas professionalisme omkring tilvejebringelse af meget kvalificerede konsulenter. Både på det teknisk/faglige plan, og ikke mindst også på det menneskelige. Jeg oplever allerede efter få uger, at det tætte samarbejde fungerer, og at der i teamet ikke bliver skelnet mellem nationaliteterne.

ProData Consult har efterfølgende i to møder bedt om opfølgning på forløb og på forventninger til yderligere samarbejde. Jeg er godt tilfreds med den måde, hvorpå Prodata sikrer, at kunden er tilfreds med varen.”


Michael Anders Christiansen
Senior projektleder

Arla foods amba:

IT-konsulenter giver mindre arbejdspres og stress hos Arla

”ProData Consult er en agil og fleksibel samarbejdspartner, og så er de gode til at finde de rigtige konsulentprofiler til vores IT-projekter i Arla.

Det er også vigtigt at nævne vores tætte samarbejde med ProDatas Account Manager, som er synlig hos os og har en god løbende dialog og opfølgning med mig og konsulenterne, og han ved, hvad der foregår.

ProData konsulenterne og projektlederne har en høj succesrate her i Arla. De leverer kvalitet og gør meget ud af at løse opgaverne på en professionel måde. Og så udviser de en høj loyalitet over for os og varetager Arlas interesser i selve projektet hele vejen rundt.

De agerer også som vores ”backfill’ere”, som betyder, at vi bruger dem meget i peakperioder, hvor de hjælper os ved spidsbelastninger og derved holder stressniveauet nede for Arlas fastansatte medarbejdere.

Desuden kender vores Account Manager hos ProData Consult os så godt, og er så meget inde i vores opgaver og projekter, og kender området, og ved hvilke persontyper, der vil matche opgaven, at jeg selv bruger meget lidt tid på selve forarbejdet med at rekruttere IT-konsulenter. Han varetager nærmest en HR-funktion – og det letter arbejdspresset rigtig meget for mig.”


Christian Neumann
Senior Manager

YouSee:

ProData Consult har mange kontakter og et stort netværk

Grunden til, at jeg i første omgang gjorde brug af eksterne IT-konsulenter, var, at jeg manglede udviklingsressourcer. Jeg stod i en situation, hvor jeg ikke havde medarbejdere nok til at få gennemført projekterne.

Konsulenthuset ProData Consult har været tilknyttet i flere år efterhånden, og vi har en rammeaftale med dem. Men den væsentligste grund til, at jeg anvender dem, er deres kompetente medarbejdere, som gør et godt stykke arbejde med at levere de rigtige ressourcer – og levere dem inden for kort tid. Jeg står ofte i en situation, hvor jeg har brug for IT-kompetencerne allerede for fire dage siden, så det skal gå hurtigt!

Min erfaring er, at ProData Consult er et meget fleksibelt konsulenthus, som har mange kontakter og et stort netværk, som gør, at de kan skaffe højt kvalificerede IT-ressourcer på kort tid. Deres IT-konsulenter er kompetente, engagerede og motiverede. Konsulenterne præger projekterne og giver mod- og medspil i løsningerne og tilfører viden til projekterne.


Lars Olling
IT-chef

Energinet.dk:

Accelererer vores evne til at skalere

Energinet.dk har samarbejdet med ProData Consult om levering af IT-konsulentydelser siden 2006, så det er efterhånden et langvarigt samarbejde. 

Jeg har respekt for, hvordan ProData gang på gang kan levere niche-kompetencer med den hastighed og stadig bibeholde et højt kvalitetsniveau. Vi får ingen ”hyldevarer”, men et skræddersyet match på lige netop den kompetence, vi står og mangler lige nu og her.

ProData Consult er, med en hurtig responstid, med til at accelerere vores evne til at skalere og tilføre kompetencer hurtigt.

De IT-konsulenter og projektledere, vi får fra ProData, løser komplekse og tunge opgaver hos Energinet.dk. Og det er måden konsulenterne vælger at løse opgaverne på, der er værdiskabende – hvor de qua deres tunge erfaringsgrundlag og høje kompetenceniveau får opgaverne ført igennem og løst.


Nicolaj Nørgaard Petersen
Sektionschef

Videncentret for landbrug:

Samarbejdet fungerer bare

ProData Consult yder en flot indsats mht. at finde de bedste IT-konsulenter til os. Udover at have det korrekte faglige match, besidder konsulenterne også de sociale og kulturelle kompetencer, der specifikt passer til vores virksomhedskultur.

ProData lykkes med dette, fordi de har et stort kendskab til konsulenterne og bruger megen energi på at forstå min forretningskultur. Ydermere værdsætter jeg, at ProData er ærlige omkring konsulenternes stærke sider og eventuelle mangler i forhold til den opgave, de skal ind til hos os.

Trods omhuen med at finde de rigtige konsulenter, formår ProData Consult at træde hurtigt til, og leverer oftest CV’er på konsulenter allerede indenfor 24 timer.

Desuden er der bare orden i det administrative. Fakturering og kontraktindgåelse/forlængelse er særdeles smidigt– og det gør mit liv en hel del lettere. Samarbejdet fungerer bare


Jesper Nielsen
Systemudviklingschef

GN Netcom:

Kvalificerede konsulenter med meget kort varsel

Samarbejdet med ProData Consult er præget af høj professionalisme og er til min fulde tilfredshed. Deres evne til at skaffe de kvalificerede konsulenter, vi har behov for, med meget kort varsel, er noget jeg sætter stor pris på i en tid, hvor behovet kan opstå nærmest fra dag til dag.

ProData Consults konsulenter er dels meget fagligt kompetente, men indgår også godt socialt i teamet og i dialogen med forretningen. De er afgjort en medvirkende årsag til, at vi har leveret succesfulde projekter inden for tid og pris – til stor tilfredshed for forretningen.


Kenneth Ullmann
Manager
IT eApplications

Telenor:

Jeg fik lynhurtigt tilbudt konsulenter fra hele verden

Jeg stod på et tidspunkt og skulle bruge nogle meget specifikke IT-kompetencer til et højt prioriteret projekt. De var meget svære at finde; vi havde dem ikke in-house, og umiddelbart var der ikke nogen i netværket, der kunne hjælpe med at finde dem. Efter noget tid havde jeg egentlig opgivet at finde disse ressourcer.

Så fik jeg kontakt med ProData Consult, og jeg må sige, at jeg er imponeret!

Imponeret over deres evne til at forstå den problemstilling jeg stod med, og imponeret over deres fleksibilitet og hurtighed!

Jeg fik lynhurtigt tilbudt konsulenter fra hele verden – det har nogle gange kun taget et par timer, før jeg fik et kvalificeret CV på lige præcis den IT-konsulent, jeg stod og manglede.

Jeg er imponeret over, hvor hurtigt ProData Consult har formået at finde meget specialiserede kompetencer inden for et bredt felt. Desuden er niveauet af deres konsulenters kompetencer meget højt.
 
At jeg har ProData Consult i ryggen som konsulentleverandør giver mig en stor sikkerhed og betyder rigtig meget i forhold til at blive færdig med projekterne til tiden.


Philip Lyngø Jensen
Afdelingsleder
BSS Applikationer

TDC:

Med superkort varsel kan de levere nogle virkelig dygtige konsulenter

Det er efterhånden mange år siden, at vi fik anbefalet ProData Consult af nogle kollegaer i branchen. I 2003 indgik vi første gang et samarbejde om levering af konsulentydelser, og som er fortsat lige siden.

For mig er det ord som professionalisme, ærlighed, smidighed og hurtighed, der kendetegner ProData Consult. 

 

ProData har vist, at de med superkort varsel kan levere nogle virkelig dygtige konsulenter, der matcher vores krav. Bevæger vi os ind i et nyt teknologiområde, kan vi med det samme få en konsulent med den kompetenceprofil, vi har brug for til at løse opgaven – og det sparer tid! Fra jeg først henvender mig til Prodata Consult, til vi får en egnet konsulent, går der højst to dage. 

 

Jeg ved præcis, hvad jeg får, og jeg kender prisen på opgaverne, hvilket betyder, at der ikke opstår ubehagelige overraskelser. Og så værdsætter jeg den åbne dialog og fleksibilitet, der er overfor mig som kunde, samt den passende opfølgning, der er for at verificere, at forløbet går godt.


Gert Wulff
projektchef

ATP:

Har opbygget viden om og indsigt i vores virksomhed

Når det er menneskelige kompetencer vi handler, er det i sagens natur vanskeligt at ensarte ’varen’ for sammenligning af pris. Derfor har relationen til ProData Consults sælger været af stor betydning i vores samarbejde.

Det har været værdifuldt for os, at ProData Consults sælger har branche- og domænekendskab inden for vores felt og samtidig har opbygget viden om og indsigt i vores virksomhed, kultur, aktuelle projekter og almene situation. Fagtermer og interne forkortelser bliver forstået og effektivt omsat til match med konsulenters faglighed.

At ProData Consult besidder en stor CV-database, bliver som regel fremhævet som en særskilt fordel. Men når ProData Consult også formår at kombinere indholdet af denne CV-database med sælgerens viden om kunden og sit personlige kendskab til konsulenterne, bliver det en klar leverandørstyrke: Træfsikkerheden i det samlede konsulentmatch højnes mærkbart. Dette kommer tydeligst til udtryk når også konsulentens personlige og sociale kompetencer, samt evt. præferencer ift. allokeringens omfang og varighed, matcher vores behov og ønsker.


Henrik Estrup
Section Manager

 

Find din konsulent hos ProData Consult eller bliv en del af netværket af forretnings- og IT-konsulenter

Hos ProData Consult har vi en fleksibel og transparent tilgang til at finde den rigtige konsulent til vores kunders udfordringer og behov. Vi sætter en ære i et konstruktivt og problemfrit samarbejde for at give vores kunder den bedst mulige oplevelse.

Vores kerneforretning er levering af forretnings- og IT-konsulenter, og vores kundebase består af de største og mest IT-tunge virksomheder såvel som mindre organisationer, små firmaer og start-ups. Det er vores fornemste opgave at finde den rette konsulent til den konkrete arbejdsopgave - uanset omfang og kompleksitet. Hos os kan du finde den helt rigtige konsulent eller blive en del af ProData Consults stærke internationale netværk af forretnings- og IT-konsulenter.

Tilmeld nyhedsbrev

Pop -up -billede -nl

Modtag inspirerende artikler, invitationer til events og seneste nyt fra ProData Consult direkte i din indbakke.